Over ons

Dit zijn wij
  • Goede taal- en rekenresultaten om een sterke plek in het voortgezet onderwijs te kunnen garanderen;
  • Wij zijn een ‘Leren Zichtbaar Maken- school’: we geven je inzicht in de leerdoelen, we geven je een sterke instructie, we doen wat echt werkt (Marzano) en we hebben hoge verwachtingen van je;
  • Bij ons leer je samen en ook op je eigen niveau;
  • Een uitgebreide woordenschat en goed leren (begrijpend) lezen garanderen we zodat je straks goed kan doorstromen naar het voortgezet onderwijs;
  • Engels vanaf groep 1 omdat het je voorbereidt op de internationalisering in onze maatschappij;
  • Wij zijn ‘De Vreedzame School’: we leren je (burgerschaps)vaardigheden te ontwikkelen zoals kritisch denken, luisteren, respect voor elkaar, eigenwaarde;
  • We leren je meer over de wereld (we ontwikkelen je algemene kennis) om je heen met behulp van technologie, wereldoriëntatie, creatieve vakken en wetenschap;
  • We bieden onderwijs voor meer- en hoogbegaafden.
Kwaliteit

Op basisschool de Vuurvogel streven we naar onderwijsresultaten passend bij de ontwikkelingsverwachting van het kind. We streven naar maximale resultaten en ontwikkelingskansen voor onze kinderen. Een gezamenlijke visie van het team en de directie dragen bij aan het vormgeven van de koers van school en we vinden het belangrijk dat een ieder weet wat er van hem of haar verwacht wordt. ‘Samen leren inhoud houd geven’ is het ontwikkelmodel dat bij ons lesgeven past.

Uit onderzoek is gebleken dat scholen belangrijke sleutels tot verbetering van opbrengsten zelf in handen hebben. Goed gekozen maatregelen op leerlingniveau, groepsniveau en schoolniveau leveren een belangrijke bijdrage aan het verhogen van de leerlingenprestaties en dus ook aan het verhogen van de schoolprestaties. Ook is gebleken dat leerlingen op opbrengstgerichte scholen meer vooruitgang boeken dan leerlingen op weinig opbrengstgerichte scholen.

Ambities

De Vuurvogel is een professionele organisatie waar leren en en ontwikkeling voorop staat. Wij garanderen een goede plek voor uw kind, nu en straks in het voortgezet onderwijs. Wij hebben hoge verwachtingen en vinden het belangrijk dat we interventies doen, die wetenschappelijk bewezen, echt werken. Het wetenschappelijk gedachtegoed van prof. J. Hattie, R. Ericson en prof. R. Marzano staat in ons dagelijks werken in school centraal.

Waar moet u dan aan denken:
We hebben hoge verwachtingen, we bevorderen eigenaarschap, we motiveren onze school tot betere prestaties en we weten dat elk kind buitengewoon kan presteren. Dat is niet afhankelijk van talent of IQ.