Beleid

Ons schoolprofiel

De Vuurvogel is een actieve buurtschool met een divers -en internationaal karakter. We werken met onze leerlingen aan een stevige basis, zowel op het gebied van hun cognitieve als hun sociale ontwikkeling. Daarom hebben wij veel aandacht voor taal- en rekenvaardigheden en leren kinderen op onze school Vuurvogelskills, een set van persoonlijke vaardigheden waarmee kinderen werken aan de beste versie van zichzelf. De sociale vaardigheden oefenen wij met behulp van de methodiek van De Vreedzame School, die ook zichtbaar is in onze Vreedzame wijk. Naast deze sterke basis ontdekken leerlingen op De Vuurvogel wie zij zijn. Door het aanbieden van een divers curriculum leren kinderen waar zij goed in zijn en waar ze nog beter in willen worden.

Wij bieden onderwijs aan dat bewezen effectief is. We vinden het belangrijk om te doen wat echt werkt. Kenmerkend hiervoor is het geven en ontvangen van feedback, werken vanuit theorie en kennis, hoge verwachtingen hebben, inzicht krijgen in je leerproces en in de te behalen doelen, weten wat je volgende stap is en samen leren en werken. We bieden kinderen inzicht in hun leer- en gedragsontwikkeling en betrekken leerlingen actief bij hun leerproces. Dit doen wij door leerlingen inzicht te geven in wat zij al weten, wat zij gaan leren en door feedback te geven tijdens en na het leerproces. Ook laten we leerlingen zelf leerverwachtingen uitspreken ten aanzien van hun prestaties. Dit doen we vanuit het gedachtegoed ‘LEREN ZICHTBAAR MAKEN’. Ook voor ouders maken we het leren van iedere leerling zo veel mogelijk zichtbaar.

Wij werken gedurende de komende schoolplanperiode toe naar een voorschools aanbod, waardoor De Vuurvogel een school wordt voor kinderen van 2 tot 12 jaar waar ieder kind een stevige basis aanleert op het gebied van rekenen, taal en lezen en zijn of haar algemene kennis verbreedt en verdiept. Wij garandeerden dat elke kind de kerndoelen leert op het gebied van kennis, sociale vaardigheden en burgerschapsvorming.

Beleidsdocumenten & rapporten