Algemene info

Openingstijden

Elke dag van 08.00-14.00 uur naar school

Basisschool de Vuurvogel is schooljaar 2010-2011 als eerste school in Uithoorn met het “vijf gelijke dagen model” gaan werken. De deuren gaan om 08.00 uur open, waardoor voorschoolse opvang niet meer nodig is, de kinderen van de groepen 3 t/m 8 hebben alle dagen van 08.15-14.00 uur les en de kinderen van de groepen 1 en 2 hebben om de vrijdag een vrije vrijdag. De tussenschoolse opvang (grote pauze) wordt door de school verzorgd. Op deze manier wordt effectief gebruik gemaakt van de leertijd.

Wij hebben voor dit model gekozen, op de eerste plaats, vanwege de voordelen voor de kinderen. Maar uiteraard zijn er ook voordelen voor ouders en leerkrachten. U kunt dan denken aan:

  • een evenwichtige spreiding van de lessen over de dag en de week heeft een positieve invloed op het concentratievermogen van kinderen;
  • er is sprake van een uitgebalanceerd onderwijsprogramma waar kinderen zich betrokken bij voelen waardoor er rust en ruimte is voor een goede ontwikkeling;
  • de kinderen blijven de hele dag in het schoolritme;
  • de kinderen eten tussen de middag in de eigen groep: dit bevordert ook de sociale relaties tussen de leerlingen en de leerkracht

de kinderen hebben na 14.00u voldoende tijd om met vriendjes af te spreken, te sporten of naar de Naschoolse opvang te gaan.