Missie

Samen leven, leren en samen werken aan buitengewone prestaties

Samen zijn

Visie

 ‘Toekomst gericht leren vanuit een stevige basis’: we vinden het belangrijk dat onze kinderen zich ontwikkelen tot  democratische wereldburgers en garanderen een sterke plek voor elk kind, straks in het voortgezet onderwijs. Voor ons betekent dit dat ze over een breed scala aan sociale vaardigheden beschikken, sterk zijn in rekenen- taal en lezen en inzicht hebben in hoe je leert, welke succesfactoren je inzet en gemotiveerd zijn steeds beter te worden. Deze sociale en persoonlijke ontwikkeling, samen met het aanleren van een stevige basis op het gebied van rekenen, taal en algemene kennis, maakt dat ze een gelukkig en succesvol leven kunnen leiden.