Voor onze leerlingen en de kwaliteit van ons onderwijs is het van belang, dat onze leerkrachten en onderwijsondersteuners beschikken over sterke pedagogische en didactische lesgevende capaciteiten. Leerkrachtkenmerken als autonomie, authenticiteit, professionele houding, elke dag iets nieuws willen leren, verantwoordelijkheid nemen en tactvol handelen staan hierin centraal.

Eén van onze sterke punten is ons onderwijsteam. Op basisschool de Vuurvogel werkt een professioneel en enthousiast team dat een leven lang wil leren en leren samen inhoud wilt geven. Onze visie op werken en leren met kinderen is: ‘starten bij wat een kind al weet en kan, hem of haar begeleiden (wie ben ik) en hem/ haar opleiden tot een succesvol wereldburger’(wie kan ik worden).

Directie

Susanne Nienhuis
Susanne Nienhuisleerkracht groep 1/2B, Coördinator groepen 1 t/m 3 en coördinator IKC, waarnemend locatieleider
Sinds augustus schooljaar 2015-2016 werk ik op de Vuurvogel. Ik sta al 15 jaar voor de klas en ik heb op

Lees meer...

verschillende soorten scholen in Amsterdam les gegeven en aan alle leeftijdsgroepen. Ook heb ik een half jaar in Nepal gewoond en daar les gegeven. Dit was een bijzondere en leerzame ervaring. Afgelopen jaren heb ik in de Kwakel gewerkt en stond ik voor groep 1/2 en voor groep 3/4. Nu sta ik met veel plezier voor groep 1 op de Vuurvogel. Ik heb er enorm veel zin in om samen met de kinderen er een leuke tijd van te maken. Ik vind het belangrijk dat de kinderen zich fijn en gewaardeerd voelen in de klas zodat ze spelenderwijs kunnen leren en ontdekken!

Lees minder...

Danielle Burger- Bartels
Danielle Burger- Bartelsintern begeleider, waarnemend locatieleider
Al sinds de start van de Vuurvogel werk ik hier met veel plezier. Naast leerkracht ben ik ook intern

Lees meer...

begeleider. Als intern begeleider houd ik mij bezig met de leerlingenzorg van de Vuurvogel. Ik help leerkrachten bij vragen of zorgen over leerlingen of de groep en probeer hier door middel van observaties en gesprekken advies voor te geven. Ouders worden hier altijd bij betrokken. Soms is het nodig om expertise van buiten de school raad te plegen, dit zal ik dan ook zeker doen. In mijn visie is elk kind uniek en ik probeer elk kind te bieden wat hij of zij nodig heeft.

Lees minder...

Onze Teamleden

Sascha van Rijn
Sascha van Rijnleerkracht groep 1/2C
Ik heb op de Vuurvogel tijdens mijn pabo-tijd stage gelopen in de groepen 5, 1 en 2. Sinds drie jaar ben ik werkzaam

Lees meer...

op de Vuurvogel in de kleutergroep. Ik vind het ontzettend leuk om met jonge kinderen te werken en elke dag nieuwe dingen met hen te ontdekken en hen de basis aan te leren. Het is prachtig om te zien hoe kinderen elke dag weer nieuwe ontdekkingen doen en hoe enthousiast leren hen maakt. We gaan er een leuk, gezellig en vooral leerzaam jaar van maken.

Lees minder...

Laura van Rossen
Laura van Rossenlocatiecoördinator en coördinator ICT
Voor mijn switch naar het basisonderwijs ben ik tien jaar als Account Manager ICT werkzaam

Lees meer...

geweest. Na zes jaar onderwijservaring (leerkracht groep 7 en de laatste drie jaar eveneens bovenbouw coördinator) kwam er dit schooljaar een nieuwe uitdaging bij: ICT coördinator. Digitale leermiddelen worden steeds belangrijker in het onderwijs. De banen van de toekomst zijn op het gebied van ICT. Het is voor mij een uitdaging kinderen te laten zien dat ICT hartstikke leuk en afwisselend is! Daarnaast wil ik graag alle kinderen op zijn of haar eigen niveau uitdagen. Mijn motto is dan ook dat elk kind dagelijks persoonlijke aandacht verdient in de klas!

Lees minder...

Femke van de Rotten
Femke van de Rottenleerkracht groep 5A, bibliotheek coördinator
24 Jaar ben ik en intussen alweer 4 jaar werkzaam op de Vuurvogel. Ik ben gestart als stagiaire en heb de afgelopen

Lees meer...

twee jaren veel ervaring opgedaan in verschillende groepen. Dit jaar heb ik voor het eerst fulltime mijn eigen klas. Ik heb er zin in! Naast het lesgeven ben ik ook bibliotheekcoördinator op de Vuurvogel en volg ik op dit moment de cursus ‘Open boek’. Dit is de opleiding leescoördinator. Het gaat in deze cursus vooral om de leesbevordering van kinderen: ‘Hoe kunnen wij het lezen aantrekkelijker maken?’.

Lees minder...

Andrea Prins
Andrea Prinsleerkracht groep 8, rekenspecialist, coördinator TaalTalentklas
Met heel veel plezier geef ik sinds 2011 les aan de kinderen op de Vuurvogel. Daarnaast ben ik als coördinator

Lees meer...

betrokken bij de TaalTalentKlas waar ik leerlingen op een deskundige wijze probeer te helpen bij hun taalontwikkeling. Het werken in het onderwijs betekent voor mij ook regelmatig vernieuwen en deskundig blijven. Mede daarom volg ik op dit moment de opleiding tot Master SEN Reken-wiskundespecialist/dyscalculie. Hiermee hoop ik nog meer tegemoetkomen aan de onderwijsbehoeften van al onze leerlingen.

Lees minder...

Femke Uiterwijk
Femke Uiterwijkleerkracht groep 6
Met heel veel plezier geef ik les in groep 3. De kinderen van groep 3 vinden het leren lezen, rekenen en schrijven best

Lees meer...

spannend. Gelukkig ontdekken ze al vrij snel dat het leren van al die vakken in groep 3 allemaal reuze meevalt. Soms gebeurt het met een spelletje en de kinderen ervaren al snel dat je ook van en met elkaar kunt leren! Er is natuurlijk ook tijd voor spelen, creativiteit en lekker gymmen in de grote gymzaal. Elk kind is natuurlijk anders, reageert anders en ervaart ook dingen anders. Belangrijk vind ik als leerkracht dat je hierop anticipeert. Je kijkt wat nodig is voor een kind zodat het zich optimaal kan ontwikkelen: dat is mijn uitdaging.

Lees minder...

Nelly Smilde
Nelly Smildeleerkracht groep 5B, woordenschat coach
Al vele jaren ben ik werkzaam in dit gebouw. Tijden veranderen, het onderwijs verandert mee, ontwikkelt

Lees meer...

zich voortdurend en ik dus ook. Ik heb het altijd heel boeiend gevonden om een steentje bij te kunnen dragen in de ontwikkeling van jonge mensen want het leren van en met elkaar verveelt nooit. Sinds een drietal jaren ben ik naast leerkracht ook de taalcoördinator van de school.

Lees minder...

Rosan Verbeek
Rosan Verbeekleerkracht groep 4
Ik ben een spontane leerkracht die geïnteresseerd is in leren en maximaal leerrendement. Wat mij trekt in het onderwijs is de uitdaging en

Lees meer...

onvoorspelbaarheid dat er nooit een dag hetzelfde is, het contact met de kinderen en het overbrengen van kennis en vaardigheden. De kinderen op weg helpen binnen hun ontwikkeling vind ik als beroep erg mooi. Tevens staat het bewegen bij mij hoog in het vaandel!

Lees minder...

Walter Hoogendoorn
Walter Hoogendoornleerkracht groep 7, techniek coördinator
Ik ben 24 Jaar en woonachtig in Uithoorn. In augustus 2014 heb ik mijn diploma gehaald. Na een jaar invalwerk

Lees meer...

op verschillende basisscholen en de Praktijkschool ben ik met veel plezier aan de slag gegaan op de Vuurvogel. De komende jaren hoop ik mij verder te kunnen ontwikkelen als leerkracht om zo leerlingen elke dag weer te motiveren om te leren. Ik houd van buitensport, techniek en een uitdaging!

Lees minder...

Aad Touw
Aad TouwConciërge
Aad Touw is mijn naam en ben sinds december 2017 verbonden aan onze school.

Lees meer...

Ik ben 59 jaar oud en geboren en getogen in Leimuiden, waar ik nog steeds met veel plezier woon. Ik heb twee dochters, die beide al jaren uit huis zijn en met hun gezin elders in het land wonen. Linda en Debby. Verder ben ik een trotse grootvader van vier kleinkinderen. Mijn hobby’s zijn tekenen , schilderen, fietsen, wandelen en leuke vakantiereisjes maken.

Ik werk op de Vuurvogel aan allerhande zaken en ervaar de samenwerking als prettig. Het is elke dag anders zo’n dag op een basisschool en dat maakt het extra leuk

Lees minder...

Judith Vlaming
Judith VlamingGroep 5A & 5B
Ik ben Judith Vlaming 40 jaar oud, getrouwd en heb 2 dochters. Ik ben al sinds 1999 met heel veel plezier

Lees meer...

juf en heb op verschillende scholen gewerkt. Vanaf dit schooljaar ben ik 2 dagen in de week werkzaam op de Vuurvogel in groep 4. Het leuke van het onderwijs is dat alle dagen en groepen steeds weer anders zijn. Elk kind heeft zijn of haar eigen behoeften en ik vind het belangrijk daar zo goed mogelijk aan tegemoet te komen. Daarnaast steeds weer geboeid en verwonderd raken door kinderen is gewoon heel leuk. Ik heb dan ook heel veel zin in het komende schooljaar.

Lees minder...

Madelin van Gastel- Egthuijsen
Madelin van Gastel- EgthuijsenLeerkracht groep 1/ 2A
Mijn naam is Madelin, ik ben 29 jaar en vanaf schooljaar 2016/2017 ben ik werkzaam op de

Lees meer...

  Vuurvogel! De afgelopen jaren heb ik van alles gedaan; kinderopvang, woonvoorziening en speciaal basisonderwijs. Kinderen zijn geweldig: elke leeftijd.
Ieder kind heeft prachtige ideeën, talenten en onbegrensde creativiteit: aan mij de taak te zorgen dat deze nog verder tot bloei komen!

Lees minder...

Rianne Bijdam
Rianne BijdamLeescoördinator
Sinds augustus 2016 werk ik op de Vuurvogel.

Lees meer...

Daarvoor heb ik 12 jaar in Almere gewerkt zowel bij de kleuters als in groep 3. Ik vind het belangrijk dat ieder kind het onderwijs ontvangt wat past bij zijn/haar ontwikkeling, zodat een kind vooral plezier heeft in het leren. Door samen te werken met de kinderen, ouders en collega’s probeer ik er iedere dag weer voor te zorgen dat de kinderen zich prettig voelen en goed kunnen ontwikkelen. Naast leerkracht ben ik ook leescoördinator. Ik vind het zelf heerlijk om te kunnen verdwijnen in een boek. Dit wil ik graag ook alle kinderen van de Vuurvogel laten ervaren.

Lees minder...

Marlous Wagner
Marlous WagnerGroep 3
Ik ben Marlous Wagner en sinds september

Lees meer...

2017 onderwijsassistent op de Vuurvogel in groep 3 op maandag, dinsdag en vrijdagochtend. De afgelopen 4 jaar heb ik op Bonaire gewoond en als onderwijsassistent gewerkt in de groepen 1 op een Nederlandse basisschool. Kinderen zijn zo puur en open, daar geniet ik van. Ik wil een positieve bijdrage leveren aan een fijne schooltijd voor de kinderen op de Vuurvogel.

Lees minder...

Channa
ChannaGroep 3
Ik ben 28 jaar en woon in Amstelveen. Tijdens mijn 3e jaar

Lees meer...

van de Pabo ben ik op de Vuurvogel komen stagelopen in groep 2. In de jaren die volgden ben ik voornamelijk werkzaam geweest bij de kleuters. Nadat ik mijn studie had afgerond ben ik gaan reizen en heb ik 8 maanden in Malaga (Zuid – Spanje) gewoond. Hier heb ik een heerlijke tijd gehad maar ik kon niet wachten om weer een klaslokaal binnen te stappen. Eenmaal terug in dit koude kikkerlandje zat ik vol energie om een nieuw schooljaar te beginnen in groep 3!

Lees minder...

Ingrid Moespot
Ingrid Moespot-
Na 12 jaar in het VO onderwijs (PRO+, VMBO en MBO) gewerkt te hebben

Lees meer...

hebben ben ik 7 jaar geleden overgestapt naar het PO. Mijn missie is dat alle kinderen gezien worden en de ruimte krijgen om te ontdekken wie ze zijn en waar hun passie ligt. Voor begaafde leerlingen betekend dit dat ze uitdagend aanbod nodig hebben om dit te kunnen ontdekken. Als Master SEN begaafdheidspecialist organiseer ik bij de Vuurvogel voor de Vuuruilen dit extra aanbod. Naast uitdagende projecten wordt er ook gesproken over fouten maken, leren leren, samenwerken, motivatie en doorzetten. Onderwerpen die belangrijk zijn om succesvol door te stromen naar het VO.

Lees minder...

Bianca de Jong-
Vanaf augustus 2017 ben ik werkzaam bij De Vuurvogel.

Lees meer...

Ik woon samen met mijn man en twee kleine kinderen in Uithoorn en heb hiervoor bij een Hogeschool in Amsterdam gewerkt. Wat mijn werk bij De Vuurvogel zo leuk maakt is dat het in een omgeving is waar volwassenen en kinderen elkaar iets leren, voor elkaar klaar staan en het gezellig hebben met elkaar. Ik zie hier dan ook een hele leuke tijd tegemoet!

Lees minder...