woordenschatDe Vuurvogel is een taal- en woordenschatschool, dit betekent dat we taal en woordenschat als basis zien voor alles wat leerlingen leren. De leerlingen die onze school binnenkomen hebben een verschillende beginsituatie wat betreft de beheersing van de Nederlandse taal. Dit vraagt van ons als school dat wij heel specifiek aandacht besteden aan de taalontwikkeling van onze leerlingen. Belangrijk daarbij is dat we niet alleen aandacht hebben voor kinderen met een taal- of ontwikkelingsachterstand (de zgn. VVE leerlingen), maar juist ook voor kinderen die een goede tot uitstekende woordenschat bezitten.

Op de Vuurvogel wordt in alle groepen gewerkt met de methodiek ‘Met Woorden in de Weer’. Deze methode geeft veel mogelijkheden om de woordenschat te vergroten en de (mondelinge) taalontwikkeling bij kinderen te stimuleren.

Daarnaast wordt in de groepen 1 en 2 gewerkt met de methode Ko Totaal. Deze lessen worden in de kleine – en in de grote kring gegeven waardoor de taalontwikkeling intensief wordt gestimuleerd.

Aan de hand van thema’s zijn talige activiteiten gemaakt die aansluiten bij de wereld van kleuters. Groep 3 werkt met de taal- en leesmethode ‘Veilig Leren Lezen’. Deze methode sluit weer aan bij Ko Totaal. Vanaf groep 4 wordt gestart met de nieuwe taalmethode ‘Staal’ voor taal, spelling en woordenschat en er wordt gewerkt met de begrijpend leesmethode ‘Nieuwsbegrip’. Deze methodes zijn zeer geschikt om te werken op verschillende niveaus. Ook beschikken ze over aanvullende software en een digitale boekversie voor gebruik op het digitale schoolbord.

Voor meer informatie verwijzen we u graag naar onze schoolgids