Ons schoolplan richt zich op zowel de cognitieve als persoonlijke ontwikkeling van het kind. Naar aanleiding hiervan beschrijven we ons onderwijskundig beleid in relatie tot onze missie ‘Samen leren, samen leven, samen werken: samen zijn’ en tot onze visie ‘toekomstgericht onderwijs vanuit een stevige basis’.

De komende 4 jaar ligt de nadruk op verbinding en brengen we een constructieve samenhang tussen mensen (kinderen en leerkrachten), de school (team en externe educatieve partners) en omgeving (ouders en maatschappij) tot stand. We richten ons op het onderwijskundig beleid (didactisch en pedagogisch beleid), de opbrengsten van ons onderwijs , het waarborgen van kwaliteit, professie, tevredenheid & motivatie.
Na deze inleiding nemen we u mee langs ons motto, onze missie en visie en vervolgens beschrijven we wat we de komende planperiode gezamenlijk willen realiseren, onze koers en onze ambities, en hoe en met wie we dit gaan doen.

Wij danken u vast voor uw interesse en wensen u leesplezier. Wilt u na het lezen van dit plan graag eens met ons over een aantal zaken van gedachten wisselen, dan bent u van harte welkom voor een gesprek.

Download HIER! Het volledige plan.