De basisschool is een belangrijke periode in het leven van u en uw kind. In het basisonderwijs wordt immers de basis gelegd voor nu en de toekomst. Ons doel is dat kinderen zich ontwikkelen als wereldburger, zowel op cognitief als sociaal vlak. Voor ons betekent dat we het belangrijk vinden dat onze kinderen de basis leren, hun individuele mogelijkheden en talenten ontplooien en deze optimaal leren benutten zodat ze straks, in de toekomst, een gelukkig en succesvol leven kunnen leiden.

Deze schoolgids vertelt u er meer over. Heeft u na het lezen nog specifieke vragen en wilt u graag de sfeer op onze school proeven, dan kunt u altijd een afspraak maken voor een gesprek. Wij heten u en uw kind(eren) van harte welkom op de Vuurvogel! De schoolgids voor schooljaar 2017-2018 vindt u over twee weken op onze website.

Tags: choose

    Schoolgids 2017 - 2018

    Schoolgids 2017

    Schoolgids Vuurvogel 2015 - 2019