De Oudervereniging

In nauwe samenwerking met de leerkrachten organiseert de OV de activiteiten die op school plaatsvinden. Door middel van de ouderbijdrage, de inzet van de OV en hulp van andere ouders, kunnen we de volgende activiteiten onder andere realiseren:

 • Sinterklaasfeest (o.a. Sint uitnodigen, de school versieren);
 • Organisatie van acties voor een goed doel (o.a.Bag2school & De Voedselbank Uithoorn);
 • Kerstviering en het kerstdiner (o.a. kerstbomen versieren, kerststukjes maken, de kerststal opzetten en het kerstdiner organiseren);
 • hulp bij de paasviering (verzorgen van een Paasontbijt, eiertikwedstrijd);
 • hulp bij het organiseren van sportactiviteiten (o.a. schoolvoetbal en de sportdag);
 • financiering en hulp bij het organiseren van de Vuurvogeldag;
 • financiering en hulp bij het schoolreisje (locatie uitzoeken en vervoer regelen);
 • hulp bij de afscheidsavond en musical van groep 8;
 • regelmatig hoofdluizencontroles;
 • financiering en hulp bij de podiumavond;
 • financiering van de excursies.

Via de nieuwsbrief Vogelvlucht en door middel van het versturen van e-mails proberen wij u regelmatig op de hoogte te houden van de komende activiteiten en doen wij ook regelmatig een oproep om uw hulp te vragen bij het een en ander.


De ouderbijdrage

Vanaf het moment dat uw kind op school zit wordt u verzocht de ouderbijdrage te betalen. Deze bijdrage is volgens de wet vrijwillig; maar wij willen benadrukken dat zonder deze bijdrage de activiteiten niet kunnen worden gefinancierd.

De ouderbijdrage voor het schooljaar 2015 – 2016 is vastgesteld op:

 • € 50,- per kind als uw kind voor 5 december op school komt
 • € 40,- per kind als uw kind na 5 december op school komt
 • € 35,- per kind als uw kind na 1 januari 2016 op school komt
 • € 15,- per kind als uw kind na 24 april 2016
 • € 35,- voor de leerlingen van groep 8
 • € 60,- voor de leerlingen van groep 8 voor hun schoolkamp

Voor de leerlingen van groep 8 bedraagt de ouderbijdrage € 35,- aangezien zij niet meegaan op schoolreis. De schoolkampbijdrage wordt apart betaald. Daar ontvangt u zo spoedig mogelijk bericht over.

Aangezien de eerste kosten al vroeg in het schooljaar worden gemaakt is het voor alle leerlingen belangrijk dat de bijdrage op tijd wordt overgemaakt! Wij verzoeken u vriendelijk om de ouderbijdrage vóór 1 november 2015 over te maken op: IBAN: NL77 INGB 0006 5474 92 t.n.v. OV-ICBS de Vuurvogel.

Graag het factuurnummer, de naam van uw kind(eren) de groep waarin ze zitten, erbij vermelden. U kunt ook contant betalen bij de directie.Wij weten dat het voor sommige ouders een probleem is om de ouderbijdrage snel te betalen. Daarom raden wij u aan om in dat geval contact te zoeken met de directie. Zij kunnen u informatie geven over een betalingsregeling of u doorverwijzen voor een subsidie bij de gemeente of andere instantie. Ook de maatschappelijk werkster die aan onze school verbonden is, kan u van de nodige informatie voor subsidieregelingen voorzien. Het is belangrijk dat u de afspraak over een betalingsregeling vóór 1 november met ons maakt, zodat de betaling zo veel mogelijk gespreid kan worden en de last hiervan niet te zwaar is. Als wij niets van u vernemen, gaan we er vanuit dat u de ouderbijdrage op tijd betaalt!

Kinderen die niet deelnemen aan de door de Oudervereniging gefinancierde activiteiten moeten gewoon op school aanwezig zijn. Voor hen wordt een andere invulling van de dag verzorgd.