ouderkamer

De ouderkamer is een ontmoetingsplaats waar ouders elkaar kunnen treffen, waar contacten ontstaan tussen ouders en school, tussen ouders onderling en tussen ouders, school en externe partners in leren. De ouderkamer wordt ook gebruikt voor cursussen en voorlichtingen over opvoeding, onderwijs en welzijn, en voor informatie over de school.

Wij vinden het belangrijk dat school en ouders goed op elkaar aansluiten. Het contact tussen ouders en leerkrachten ontstaat als vanzelfsprekend in de ouderkamer en dat is goed voor onze kinderen. De kinderen doen beter hun best als hun ouders bij de school betrokken zijn en weten wat daar gebeurt. Ouders zijn daarom onmisbaar.

Dit schooljaar hebben we weer een aantal cursussen/bijeenkomsten gepland. In de vogelvlucht houden we u op de hoogte wat betreft data en thema.