In de medezeggenschapsraad denken leerkrachten en ouders mee met het beleid van de school. Het gaat dan om plannen van de directie voor de ontwikkeling van het onderwijs zelf of de ontwikkeling van de schoolorganisatie. Het is wettelijk geregeld dat de directie sommige ontwikkelingen alleen kan doorvoeren na instemming of na advies van (een deel van) de medezeggenschapsraad. Daarnaast kan de medezeggenschapsraad ook ongevraagd advies geven aan de directie.

Het komende schooljaar zal de medezeggenschapsraad in ieder geval aandacht besteden aan de volgende onderwerpen die ook ouders en leerlingen direct raken: pleinwacht, inval-leerkrachten, het programma ‘de vreedzame school’, het gebruik van social media, ontwikkelingen met betrekking tot de Scheg, de I-pad pilot en de nieuwe regelingen rond de advisering en toetsing (CITO/NIO) in groep 8.  Daarnaast kunnen er ook andere onderwerpen geagendeerd worden.

De personeelsgeleding van de MR bestaat in het schooljaar 2015/2016 uit Andrea Prins (voorzitter) en Nelly Smilde. De oudergeleding bestaat uit Carine Vleerbos en Muriëlle Springer. Ouders of leerkrachten kunnen via de MR ideeën of zorgen ten aanzien van de school laten agenderen. Je kunt contact met ons opnemen via: MR@devuurvogel-uithoorn.nl