Onze leerlingen hebben een stem op onze school. Sinds augustus 2015 heeft onze school dan ook een Leerlingendenktank. Acht keer per vergadert de directeur met de denktank. Tijdens dit overleg komen er allerlei thema’s aan bod waar onze leerlingen over mee mogen denken zoals tussenschoolse opvang, schoolactiviteiten, de verschillende vakgebieden en  ICT. Tevens geven zij tijdens deze werkoverleggen feedback, tips en advies. Deze gebruiken we vervolgens om zaken te versterken of te veranderen.