Op basisschool de Vuurvogel streven we naar onderwijsresultaten passend bij de ontwikkelingsverwachting van het kind. We streven naar maximale resultaten en ontwikkelingskansen voor onze kinderen. Een gezamenlijke visie van het team en de directie dragen bij aan het vormgeven van de koers van school en we vinden het belangrijk dat een ieder weet wat er van hem of haar verwacht wordt. ‘Samen leren inhoud houd geven’ is het ontwikkelmodel dat bij ons lesgeven past.

Uit onderzoek is gebleken dat scholen belangrijke sleutels tot verbetering van opbrengsten zelf in handen hebben. Goed gekozen maatregelen op leerlingniveau, groepsniveau en schoolniveau leveren een belangrijke bijdrage aan het verhogen van de leerlingenprestaties en dus ook aan het verhogen van de schoolprestaties. Ook is gebleken dat leerlingen op opbrengstgerichte scholen meer vooruitgang boeken dan leerlingen op weinig opbrengstgerichte scholen.

Tags: choose

    Inspectierapport kwaliteitsonderzoek onderwijs

    Kwaliteit op de Vuurvogel