Werken met moderne middelen en technologie

Ieder kind heeft recht op eigentijds, uitdagend onderwijs. Onderwijs dat aansluit bij de eigen talenten en dat een goede voorbereiding is op leven en werken in de 21e eeuw. Dergelijk onderwijs vraagt om leermethoden die modern, op maat en activerend zijn en die de leerling centraal stellen. De inzet van ICT is daarbij cruciaal.

Op de Vuurvogel beschikt elke groep over een digitaal schoolbord. Deze borden bieden een enorm scala aan mogelijkheden zoals educatieve aanvullende lesprogramma’s, ondersteunend filmmateriaal en digibord- software die bij onze lesmethodes passen (digitale didactiek).

Daarnaast ‘horen’ moderne devices bij de generatie van onze leerlingen. Kinderen zijn er mee opgegroeid en het inzetten van dergelijke middelen bevordert hun interesse en hun inzet om te leren. Afgelopen schooljaar zijn we gestart met ‘Type4kids’ in de groepen 4 t/m 8. Kinderen werken aan de hand van opdrachten met programma’s als Word, Excel en PowerPoint. Sinds vorig jaar besteden we ook aandacht aan: hoe ga je op internet aan het werk en hoe gedraag jij je op het internet. Dit doen we met behulp van bijvoorbeeld lessen van de ‘Bibliotheek op school’. Daarnaast zijn we dit schooljaar ook gestart met de pilot ‘programmeren en coderen in het basisonderwijs’. In onze Vogelvlucht en het ambitieplan ICT (zie schoolplan) kunt u hier meer over lezen.

Ook als team zien wij een verandering van werken. In onze dagelijks praktijk maken we steeds meer gebruik van digitale observatie- en meetinstrumenten. Zij helpen ons de ontwikkeling van elk kind te volgen en ook te plannen. In de toekomst zal het onderwijs zich nog meer richten op de persoon (vandaar dat ‘gepersonaliseerd onderwijs’ een nu veel gebruikte term is). Technologie en ICT maken gepersonaliseerd onderwijs steeds meer mogelijk. Dat maakt dat we dit schooljaar starten met het werken op I-pads in de groepen 1-4 en leerlingenlaptops in de bovenbouw.

Ook onze eigen manier van werken verandert. Dit jaar gaan wij ons, als team, verdiepen in ‘Office 365’ met als toekomstig doel ‘in the Cloud’ te werken.