Dit zijn wij:

  • Goede taal- en rekenresultaten om een sterke plek in het voortgezet onderwijs te kunnen garanderen;
  • Wij zijn een ‘Leren Zichtbaar Maken- school’: we geven je inzicht in de leerdoelen, we geven je een sterke instructie, we doen wat echt werkt (Marzano) en we hebben hoge verwachtingen van je;
  • Bij ons leer je samen en ook op je eigen niveau;
  • Een uitgebreide woordenschat en goed leren (begrijpend) lezen garanderen we zodat je straks goed kan doorstromen naar het voortgezet onderwijs;
  • Engels vanaf groep 1 omdat het je voorbereidt op de internationalisering in onze maatschappij;
  • Wij zijn ‘De Vreedzame School’: we leren je (burgerschaps)vaardigheden te ontwikkelen zoals kritisch denken, luisteren, respect voor elkaar, eigenwaarde;
  • We leren je meer over de wereld (we ontwikkelen je algemene kennis) om je heen met behulp van technologie, wereldoriëntatie, creatieve vakken en wetenschap;
  • We bieden onderwijs voor meer- en hoogbegaafden.

Voor meer informatie check ons meest recente Onderwijsinspectierapport, Schoolinfo en nieuwsbrief pagina