‘Je goed voelen’ is de basis om goed te kunnen leren. Daarom werken wij aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen. Je wordt niet sociaal-emotioneel vaardig geboren, dit zijn net als taal en rekenen vaardigheden die je moet leren.

Kinderen moeten zich welkom en veilig voelen op school, in de klas en op het plein. Onze leerlingen moeten voldoende zelfvertrouwen hebben en voor zichzelf op kunnen komen. Daarnaast is het ook belangrijk dat ze verschillen van elkaar accepteren, verdraagzaam zijn naar elkaar, elkaar respecteren en dat onze leerlingen zien dat het in de maatschappij ook zo werkt. Ze moeten kennis hebben van de sociale norm. Wij vinden het belangrijk om iedere leerling de handvatten mee te geven zodat zij zich op sociaal-emotioneel gebied kunnen redden.

Daarnaast willen we binnen de school dezelfde taal spreken, zodat leerlinge, leerkrachten en ouders elkaar begrijpen. Om dit te kunnen bewerkstelligen willen we onze samenwerking ook buiten de school versterken, met extern ondersteunend personeel, de buurt en gemeente Uithoorn. Met deze samenwerking kunnen kinderen sociaal- competent worden en zal dit leiden tot een veilige en goede sfeer op school waarin iedereen zichzelf kan zijn en optimaal kan presteren.
Om dit te bereiken, gebruiken we het programma ‘De Vreedzame School’.

Een ‘Vreedzame School’ is een school, waarin iedereen (leerlingen, personeel, ouders, ondersteunend personeel en overigen) zich betrokken en verantwoordelijk voelt bij de school en op een respectvolle, positieve manier met elkaar omgaat. Een school waar leerlingen een stem hebben en waar kinderen medeverantwoordelijk zijn voor de sfeer in de klas en school.

Bent u geïnteresseerd geraakt?

» Lees verder

De wekelijkse lessen van de Vreedzame School zijn een belangrijk hulpmiddel, maar van even groot belang is het gedrag en de overtuiging van de leerkracht zelf.

De Vreedzame School wil:

  • leerlingen leren op een positieve manier met elkaar om te gaan;
  • een schoolcultuur creëren waarin leerlingen een stem krijgen en de kans hebben om mee te denken en zich verantwoordelijk en betrokken te voelen;
  • sociale vaardigheden van leerlingen voortdurend vergroten;
  • verantwoordelijkheid vergroten van leerlingen voor het klimaat in school en klas.
  • streven naar een optimaal groepsklimaat; goede relaties binnen de groep, respect en waardering voor verschillen.

Vanaf dit schooljaar neemt DVS een zeer belangrijke plaats in binnen school. Het team en ook de overblijfvrijwilligers volgen enkele trainingen en op onze startdag 11 augustus hebben we als team (leerkrachten, directie, onderwijsondersteunend personeel en overblijfvrijwilligers) de eerste training gevolgd. Dit traject wordt begeleid vanuit CED. In de nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen in dit scholjaar.

Ook hebben wij positieve ervaringen met het programma ‘Rots en Water’. Rots en Water is een weerbaarheidsprogramma waarin ‘doen’ en ‘ervaren’ centraal staat. Actie (spel, spelen en simpele zelfverdedigingsvormen) wordt afgewisseld door momenten van zelfreflectie en kringgesprekken. Beide programma’s zijn prima naast elkaar te gebruiken. Sterker nog: ze versterken elkaar en zullen samen de kinderen nog sterker en socialer in het leven doen staan.

  • Rots en Water is een psychofysieke methode om sociale competenties te trainen en te ontwikkelen. Met andere woorden: door middel van lichamelijke training leer je jezelf beter kennen, waardoor je beter om kunt gaan met situaties en de mensen om je heen.
  • Je bouwt aan de fundamenten zelfbeheersing, zelfvertrouwen en zelfreflectie.
  • Vanuit deze basis werk je aan veiligheid, assertiviteit, communicatie, eigen bewustzijn en ontplooiing.

Dit alles met als doel een stevig “huis” te bouwen waardoor je beter om kunt gaan met bijvoorbeeld conflicthantering, zelfverdediging en het aangaan en onderhouden van contacten en relaties.

Rots-en-waterBij deze methode staat Rots voor spierspanning, je eigen mening en standpunt. Je hebt een stevige basis en komt op voor jezelf. Water staat voor ontspannen spieren, voor anticipatie en contact met de ander. Water staat voor bewustzijn van je eigen gevoelens en ideeën, maar ook aandacht hebben voor die van anderen. Vanaf januari 2016 starten we met dit programma (naast DVS) in de groepen 5-8. Voor informatie verwijs ik u graag naar de beleidsvoornemens 2015- 2016.

Voor meer informatie verwijzen we u graag door naar: www.devreedzameschool.nl en www.rotsenwater.nl

Vorig schooljaar zijn we ook gestart met het observatie- en leerlingvolgsysteem voor de sociale ontwikkeling ‘ZIEN!’. Met behulp van observatie en invullijsten brengen we het gedrag en de houding van elk kind in beeld. Dit is natuurlijk leerkracht gebonden en is vooral bedoeld om beter in te kunnen spelen op de behoeften van uw kind.

Naast onze methode De Vreedzame School en Rots en Water hebben we schoolbreed afspraken gemaakt over onaanvaardbaar gedrag. Deze afspraken noemen wij het ‘Dit kan niet beleid’. In dit beleid staat omschreven welke stappen er worden genomen als een leerling onacceptabel gedrag vertoont. Voor meer informatie kunt u bij de directie terecht.

buttons-dvs

 

 

 

 

 

 

 

 

» Verberg tekst