Les in programmeren op De Vuurvogel

Door technologie en digitalisering verandert onze maatschappij van een industriële samenleving naar een kennissamenleving. De focus komt minder op productie te liggen, maar meer op kennisontwikkeling, kennisconstructie en kenniscreatie. Kinderen in ons huidige onderwijs zullen mogelijk beroepen gaan beoefenen die nu nog niet eens bestaan! Om de kinderen daar op voor te bereiden werkt basisschool

Ouderavond dinsdag 8 maart 2016 met thema De Vreedzame School

Heeft u afgelopen woensdag ook zo’n leuke opsteker van uw kind gekregen?! De afgelopen jaren is er veel in het onderwijs veranderd. Sociale vaardigheden krijgen een steeds grotere rol in het dagelijks onderwijs. Zoals u weet werken wij op de Vuurvogel o.a. met de methode De Vreedzame School. Maar wat is dit nu precies? Wat

Met sprongen vooruit

Vorig jaar hebben de leerlingen van groep 4 een leuk rekenspel met de rekenbal bedacht. Hiermee hebben ze voor juf Andrea Prins een cursus ‘Met sprongen vooruit’ gewonnen. ‘Met sprongen vooruit’ sluit tevens mooi aan op het rekenen in groep 1 en 2 en ‘Het telfeest van Stippie’ waardoor er een doorgaande leerlijn ontstaat in

Educatief uitstapje van groep 8 naar het Anne Frankhuis

Groep 8 is donderdag 4 februari 2016 naar het Anne Frankhuis. Het bezoek was een onderdeel van het project over de Tweede Wereldoorlog. Groep 8 kreeg een heus college. Daarna mochten we door het bedrijf van Otto Frank wandelen en gingen we uiteindelijk door de boekenkast het achterhuis in. Het heeft weer een grote indruk achter gelaten. De